Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                    MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                     MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                            Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

Slovensko spieva koledy

V jeden deň, jednu hodinu, si na celom Slovensku zaspievame päť známych kolied. Spievať budeme v stredu 11.12.2019 o 18,00 hodine pri adventnom veci v našej obci.