Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                                                        * aktuálny oznamTU

MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                                                               * aktuálny oznam                  MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                                                           * aktuálny oznam TU            MUDr. Igor Tarabčák - gynekológ      
Lekáreň sv. Cyrila a Metoda   *aktuálny oznam  Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce          

__________________________________________

RODIČOVSKÁ ZÁBAVA

Rada školy v spolupráci so Združením rodičov pri ZŠ Jelšovce si Vás dovoľujú pozvať na Rodičovskú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 26. novembra 2016 o 19,00 hodine v kultúrnom dome v Jelšovciach. O zábavu sa postará DJ Matúš Turza. Vstupné je 13 €/osoba (večera+káva+minerálka). Vážny záujem o rodičovnskú zábavu treba telefonicky nahlásiť na jedno z nižšie uvedených telefónnych čísiel do 4. novembra 2016. V prípade nízkeho počtu nahlásených záujemcova sa zábava neuskutoční. Kontaktné osoby: Erika Vnučková t.č. 0948/012 777, Stela Sýkorová t.č. 0902 697 124, ZŠ Jelšovce t.č. 037/789 31 59, 0905/924 425