Zdravotná starostlivosť

MUDr. Jozef Kolenčík - všeobecný lekár pre dospelých                                                                                                        * aktuálny oznam

MUDr. Viera Uramová - všeobecný lekár pre deti a dorast                                                                                                            * aktuálny oznam                MUDr. Alžbeta Knoteková - stomatológia pre deti, dorast a dospelých                                                                                           * aktuálny oznam                MUDr. Igor Tarabčák - gynekológ      
Lekáreň sv. Cyrila a Metoda   *aktuálny oznam  Veterinárna ambulancia Výčapy-Opatovce 

__________________________________________