Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018

 *Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí TU

*Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený TU

       *Zverejnenie počtu obyvateľov obce Jelšovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí TU

       *Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí TU

       *Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelšovce na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 TU


* Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie TU                           

      *Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie TU

        ZOZNAMY ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV:

      * Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jelšovce TU

      * Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Jelšovciach TU