VOLBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

* Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu TU

* Informácie pre voliča TU

* Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie TU

* Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte pdfword

* Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pdfword

* Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  pdfword

* Žiadosť občana iného členského štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov pdf. word